Oferta

 • Szkolenia

  Stała i cykliczna edukacja tworzy fundamenty

  Prowadzimy szkolenia dla kadry pedagogicznej, domów pomocy społecznej , ośrodków pomocy społecznej oraz instytucji związanych z uzależnieniami, a tak że szkolenia związane z osobami niepełnosprawnymi dla instytucji oraz firm.

 • Projekty badawcze

  Specjalizujemy się w badaniach społecznych

  Analizujemy i opracowujemy diagnozy problemów społecznych , strategie , a tak że programy profilaktyczne dla jednostek pomocy społecznej oraz instytucji.

 • Warsztaty

  Nowoczesna edukacja to szkoła w działaniu

  Nasze warsztaty i programy autorskie wspomagają rozwój dziecka , biorą pod uwagę jego potrzeby i autentyczny naturalny sposób bycia. Kładziemy nacisk na obserwację i poznanie dziecka w jego naturalnym otoczeniu.

 • Programy

  Programy rekomendowane dla placówek oświatowych

  Prowadzimy w placówkach oświatowych programy rekomendowane takie jak : Debata, Bądź Unplugged , Loguj się z głową , ARS – jak dbać o miłość a tak że Szkołę rodziców i wychowawców.